گزارش برنامه : روز جمعه 94/10/11 همراه با همنوردان قدیمی موفق شدیم به قله کلاه قاضی اصفهان صعود کنیم . صبح هوا آفتابی و گاهی ابرهای پراکنده و سپس به مقدار ابرها اضافه شد و هنگام عصر باران زیبایی منطقه را پوشش داد تا ما بتوانیم برنامه ای متنوع را در دفتر خاطرات به ثبت برسانیم . جای همه همنوردان خالی بود . برای مشاهده بقیه عکسها ادامه مطلب را کلیک کنید  

 تصاویری از کل برنامه 
                                                      با شما در برنامه های زمستانی