گزارش برنامه : طی یک برنامه منسجم و عالی همراه با گروه کوهنوردی دنا اصفهان و به سر پرستی همنوردعزیزم استاد گرامی آقای "امجد سموآتی" موفق شدیم قله 4150 متری کلون بستک را صعود کنیم . برنامه بسیار دقیق و حساب شده انجام گردید . حرکت چهار شنبه( 95/4/8) شب از اصفهان و صبح پنج شنبه ( 95/4/9 ) وارد منطقه شمشک شده و ازمنطقه "دربندسر" و از مسیر آبشار "تل تنگه" که مسیری فرعی است و کمتر کسی از این مسیر صعود میکند خود را به قله رساندیم .از راس قله تا چشم کار میکرد قله های البرز بود که خود نمایی میکرد قله هایی مانند ؛ دماوند با زیبایی خاص خود؛ خلنو با تیغه های ژاندارک آزاد کوه ؛ ناز وکهار ؛ در دور دست ها علم کوه و نرگس ها ؛ دوبرار ؛ توچال و ...مسیرانتخاب شده برای صعود بسیار زیبا و با چشم اندازهای بی نظیر بود که چشم هر بیننده ای را خیره میکرد گلهای زیبایی که با هر نسیمی رقص کنان موجی از نشاط در دل کوهنوردان بر پا میکرد . بعد از انجام مراسم قله و کمی استراحت از مسیرپاکوب اصلی که به طرف پیست اسکی دیزین منتهی میشد پایین آمده و بعد از استراحت با دلی شاد و افکاری پر از خاطره حرکت به طرف اصفهان و پایان برنامه ای خوش . 

نمایی از کوه وقله کلون بستک 


برای مشاهدا بقیه عکسها ادامه مطلب را کلیک کنید  

 تصاویری از کل برنامه 


 

نمایی از خلنو و دماوند 

                                                                   با شما در همه برنامه ها