گزارش برنامه : چهار روز فراموش نشدنی همراه با همنوردان خوب شهرستان ایذه در منطقه ایذه و دامنه های زاگرس و بازدید از شیوند ؛ سوسن ؛ کارتا و...

یادگاری فراموش نشدنی در دفتر خاطرات سفر برایمان به جا گذاشت بارانهای بهاری نیز بر جلوه های برنامه افزوده بود و چشم اندازهای زیبای منطقه جذابیت برنامه را دو چندان کرد . جای همه همنوردان خالی بود . برای مشاهده بقیه عکسها ادامه مطلب را کلیک کنید 

  تصاویری از کل برنامه 
                                                                                          با شما دی برنامه های بهاری